Sinerji ve İş Dünyası

Sinerji nedir? diye sorduğumuzda akla pek çok cevap gelir. Sinerji duygusu, insanları birleştiren ve içindeki güçleri ortaya çıkaran önemli bir olgudur. Sinerji, bir katalizör gibi gelişimi akıl almayacak şekilde hızlandırır. Doğru şekilde anlaşıldığında hayata ve işe dair çoğu meselenin çözümüne katkı sunar. Bu bağlamda sinerji, çok sık kullanılan bir kavram olsa da doğru algı seviyesinde değerlendirildiğinde asıl çözüm ve başarıya ulaşılır.

Sinerji Nedir?

Sinerji, en basit tanımıyla, bir bütünün, kendini oluşturan parçalardan daha büyük olması anlamında kullanılabilir. Doğa, sinerjinin en güzel örneğidir. Yan yana dikilen iki bitkinin kökleri birbiriyle etkileşip, toprağın verimini arttırır. Bu sayede her birinin ayrı yerlere ekilmesine nazaran daha hızlı büyüdükleri gözlemlenir. İki tahtayı üst üste koyduğunuzda, ayrı ayrı sahip oldukları mukavemet toplamından daha fazlasına eriştiklerini görürüz. Kısacası sinerji ile matematik gerçekleri birbirinin zıttı gibidir. Sinerji sayesinde iki tane birin toplamının 2 değil çok daha fazla olabilmesi de bunun açık bir ifadesidir.

Sinerji, ortaya atılan iki fikirden birinin kabul edilmesini önermez. Eğer doğru bir iletişim kurulabilir ve kurumsal firma içerisinde gerçek sinerji oluşturulursa, üçüncü bir alternatif kabul edilebilir. Yani uzlaşma değil, ortaya atılan fikirleri kullanarak daha doğru sonuca ulaşmaya çalışılır. Sorunlar daha mantıklı çözüldüğü gibi yeni fırsatların yakalanması ve farklılıkların üstesinden gelme de sağlanır. Bu konuda kurumsal firma yöneticilerine faydalı olacağını düşündüğümüz Çalışanlarla Doğru İletişim Kurmak İçin 5 Kritik Soru başlıklı yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

İş Dünyasında Sinerji

İş dünyasında düzgün bir iletişim kurmak için empati yeteneğinin gelişmiş olması gerekir. Empati sayesinde başkalarının fikirlerine saygılı olmak, onun gibi düşünmek mümkün olur. Onların bakış açısından bakarak, durumu ve anlatılanları daha iyi algılamak kolaylaşır. Ancak sinerji, empatik tavırlar yanında cesaretli olmayı da gerektirir. Söylenen fikirleri açık ve içten bir şekilde dinleyip yüksek sesle düşünmeyi ve beyin fırtınası yapmayı da kapsar.

İş toplantılarına sunum yapmaya değil dinlemeye hazır olarak katılmak gerekir. Bir fikri savunmaya ya da korumaya değil her fikrin değerlendirilmesi gerektiği gerçeğine odaklanmak, sinerjiyi sağlar. Karşılıklı sevgi, saygı ve anlayıştan kolektif fikre doğru bir geçişi gerektirir. İşte böyle bir süreç, alınan kararların ortak olmasını ve insanların zihinlerine kazınmasını sağlar. Bu yaklaşım, kurumsal firma içindeki performans artışının temel faktörlerinden biridir.

Sinerjinin kazandırdıklarını gördükten sonra geriye dönüş çok zordur. Zihin geliştiren, mutluluğu artıran ve gelirlerin fazlalaşmasını sağlayan bu yöntemi herkes uygulamak ister. Fikir ayrılıklarında savunmaya geçmek ya da zıtlaşmak, kimseye fayda sağlamaz. Karşıdakine duyulan saygı ve aradaki güven ortamı, fikir ayrılığının nedenini anlamaya çalışmayı sağlar. İletişimin önündeki engelleri kaldırıp, kazan -kazan noktasına ulaşılmasına yardımcı olur. Bu konuda sizlere faydalı olması açısından www.nmakademi.com sitesinde yayımlanmış olan Network Marketing ve Sinerji başlıklı yazıyı da okumanızı tavsiye ederiz.

NOT: Bu yazı, Sinerji Danışmanlık İzmir şubesi kıymetli eğitmenlerinden Sayın Ender Akgün tarafından 6 Haziran 2020 tarihinde kaleme alınmıştır.