Çocuk Gelişiminde Psikolojik Danışmanlığın Önemi

Anne ve babaların gözlerinden bile sakındıkları çocuklar, bir ülkenin geleceğini oluşturan en önemli yatırımlardır. İyi yetiştirilmiş, ahlaki ve temel değerler açısından sağlam gıdalarla beslenmiş olan çocukların oluşturacağı toplumların daha huzurlu ve müreffeh olması da kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenlerle de çocuk yetiştirmek basite alınacak bir mevzu değil, çocuk psikolojisi ise tüm ebeveynlerin üzerinde durması gereken önemli bir husustur.

Ebeveynlerin her birinin bir psikolog olması ya da bu konuda eğitimler alması doğanın kanunlarına aykırıdır. Özellikle ekonomik sorunların dikte ettiği zor hayat şartları, çocukların gelişiminde yeteri kadar hassas olunmaması gibi bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında TV, akıllı telefon, internet gibi teknolojik nimetlerin çocukların gelişimin tehdit eder boyutlarda yaygınlaşması, önemli bir sorun sahası olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocuk Gelişiminin Toplum Düzenine Etkileri

Aileden yeterli ilgiyi göremeyen, görse bile teknolojik aygıtlar ya da çevresel faktörler nedeniyle sosyalleşme problemleri yaşayan ve kişilik gelişimini tamamlayamayan çocuklar, toplumsal problemlerin de kaynağı olabilecektir. Bu kapsamda, küçük yaşlardan itibaren yeterli desteği alamayan çocukların ileride sebep olacağı problemler bir kartopu etkisine neden olabilecektir.

Çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşanan problemlerin basit iletişim yöntemleriyle çözülmesi mümkündür. Ancak çocuklar ve ebeveynler arasında karşılıklı olarak gereksinimlerin anlaşılamaması, yeterli empatik davranışların sergilenememesi sorunların büyümesine sebep olacaktır. Özellikle de büyüklerin kendi perspektiflerinden bakarak çocuklarını yargılar tavırlar içerisine girmeleri, sorunlu çocuk sayısının artmasına neden olmaktadır. Psikolojik danışmanlık yapan kişi ve kurumlar, ileride daha ciddi sorunlara yol açması muhtemel sorunların önüne, daha başından doğru sorun çözme metotları ile geçebileceklerdir.

Psikolojik Danışmanlık hizmeti ile çok değer verdiğimiz evlatlarımızın daha doğru ve sağlıklı büyümesine katkı sunulabilecektir. Bu hizmet sadece çocukların değil, ailelerin de faydasınadır. Çocuklarına yaklaşım tarzlarındaki yanlışlıkları görebildikleri gibi, onların gelişiminde yapmaları gerekenleri bir uzman yardımıyla tatbik etmeleri de sağlanabilmektedir. Bu danışmanlığın en önemli sonuçları da mutlu aile, sağlıklı çocuk ve huzurlu bir toplum olacaktır. Bu nedenlerle de çocuklarımızı yetiştirirken topluma faydalı bireyler olmaları için sadece temenni etmek yerine, psikolojik danışmanlık alarak üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz.

Sinerji Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden ‘Çocuk Gelişimi, Zeka Testleri’ vb alanlarda danışmanlık hizmeti almak üzere randevu talep etmek için hemen aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

HEMEN RANDEVU ALIN