Zekâ Testleri2018-10-16T22:38:05+03:00

ZEKA TESTLERİ

Zekâ Testleri

Günümüzde birçok bilinçli aile, özellikle çocuklarını hayata hazırlama ve doğru yönlendirme noktasında zeka testleri yaptırmaktadır. Zekâ testlerinin bireysel zekâ testleri ve grup zekâ testleri olarak iki türü bulunmaktadır. Sinerji PDR Merkezi bireysel zekâ testleri odaklı çalışmaktadır. Merkezimizde Stanford Binet ölçeği ve Wechsler Yetişkinler zekâ ölçeği başta olmak üzere 30’un üzerinde test uygulanmaktadır.

Sinerji Psikolojik Danışma Merkezi’nde Gerçekleştirme Kabiliyetimiz Olan Testler:

 WISC-R Zeka Testi

WISC-R zeka testi,  1939 yılında hazırlanmış bir zeka testidir. David Wescler tarafından ortaya konan ve önceleri yetişkinler için ugulanmakta olan bu test, yapılan yeni düzenlemeler ve gelişen teknoloji  ile çocuklar için de yeniden tasarlanmıştır. Devamı

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

Her biri ayrı bir kart üzerinde olan 9 şekilden oluşan test L.A.Bender tarafından 1938 yılında geliştirilmiştir. Motor algılama konusunda bilgi veren test algısal olgunluk, olası nörolojik bozulma ve duygusal uyumu da değerlendirmektedir.

Porteus Labirentler Testi

15-30 dakika arasında uygulanabilen ve çeşitli zorluk derecesindeki labirentlerden oluşur.

Bu test temkinli davranmak, ileriyi görmek ve karşılaşılan zorluklarla baş edebilmeyi ölçen bir zeka testidir ve özellikle bireyin günlük hayatta karşılaştığı problemlere karşı geliştirdiği davranışlarını ölçer.

Goodenough Zekâ Testi
3 yaş ve üzeri çocuklara uygulanan ve çocuğun zihinsel gelişimini ve olgunlaşmasını ölçen yaygın bir testtir. Çocuğun çizdiği insan resmine bağlı olarak aldığı puana karşılık gelen zeka değerini ortaya çıkarır. Kız çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resmi ile erkek çocuklarının çizdiği erkek ve kadın resminin farklı zeka değerleri vardır.

 AGTE Testi

Kısaltmanın açılımı “Ankara Gelişim Tarama Envanteri” şeklindedir.

0-6 yaş çocuklara uygulanır. Bu test kültürümüze özgü olup çocuğun şu anki becerilerini öğrenmek için, çocuğa en yakın kişi veya kişilere uygulanmaktadır.

Gessel Testi
1-7 yaş arasındaki okul öncesi çocuklara uygulanır.

Test Çocukların görsel algı, görsel motor koordinasyon, küçük kas becerileri ve genel zeka gelişimini ölçen bir testtir.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Peabody Kelime Anlama Testi
2,5-18 yaş arasındaki bireylerde dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir. Çocuklarda alıcı dil becerilerini, kelime dağarcığını ve resimlerle kelime gelişimini gösteren performans testidir.

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir.

Benton Görsel Bellek Testi
Görsel–mekansal belleğin ölçülmek istendiği durumlarda kullanılır.

Bu test 8 yaş üstü çocuklara ve üstüne uygulanan bir görsel bellek testidir. Testin amacı görsel algıyı ve görsel hafızayı ölçmektir.

Bazı öğrenme güçlüklerini bulmada yararlanılır.

Cattell 2A – 3A Zeka Testi
“Catell Culture Free Intellegence Test” olarak da bilinir. 4 yaş üzerine uygulanan bir performans testidir. Performans-zeka ilişkisini ölçer. 4 alt testten 4 ayrı puan elde edilerek kişinin zeka seviyesi hesaplanır.

Kent E.G.Y. Testi
1941 yılında Kent, Grace H. tarfından geliştirilmiştir. Sözel performansa dayanan bir kağıt kalem testidir. Konuşma, işitme ve sözel ifade sorunu olmayan bireylere uygulanabilir.

C.A.T. – Çocuklar için Algı Testi
C.A.T. kısaltasının  açılımı “Children’s Apperception Test” şeklindedir.

3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Bir çocuk için önemli figürlerin ve dürtülerin anlaşılması için oluşturulmuş bir testtir.

T.A.T – Tematik Algı Testi
T.A.T. kısaltasının açılımı “Thematic Apperception Test” şeklindedir.

Sıklıkla kullanılan projektif bir kişilik testidir. Kişiler arası ilişkilerde ve çevrenin algılanmasında gösterilen kişilik dinamiklerini araştırmaya yönelik bir testtir.

Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
“Psychoanalytic Storytelling Test” olarak da bilinir.

4-12 yaş çocuklara bireysel olarak uygulanan ve zaman sınırlaması olmayan projektif bir testtir.

Çocuğun eksik bırakılan bir hikâyeyi tamamlamasıyla iç dünyasına yönelik duyguları öğrenmeyi amaçlar.

F.A.T. – Aile Tutumları Testi
Lydia Jackson(1972) tarafından hazırlanmış olan bu test, çocuğun aile içindeki yerini belirleyen, deneğin ailesi ile kurmuş olduğu ilişkiler hakkında bilgi veren bir testtir.

Beier Cümle Tamamlama Testi
Beier Sentence Completion Test

8-16 yaş aralığında bulunan çocuklara uygulanan projektif bir testtir. Bireyin paylaşamadığı duygu ve düşüncelerini anlamayı amaçlar.

D-10 Testi
Jean Le Me adlı bir psikolog tarafından düzenlenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

8 yaş ve daha üstüne uygulanır. Duygusal ve zihinsel yönleri irdeleyen bir testtir. Toplu olarak da kullanılabilir.

Bir Aile Çiz Testi
Çocuk psikolojisi çalışmalarında kullanılan “Aile Çiz Testi” Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir.

D2 Dikkat Testi
Test, seçici dikkati belirlemek için geliştirilmiştir.

9 yaş ve üstüne uygulanan seçici dikkat ve algısal konsantrasyonu ölçen bir testtir. Psikomotor ve hızı ölçer.

FTF-K Dikkat Testi
Frankfurter Tests für Fünfjahrige

 60-72 aylık çocuklara uygulanan dikkat testidir. Çocuğun dikkat seviyesini ölçer.

Burdon Dikkat Testi
10-20 yaşlarındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula 3, lisede 2 dakika süre verilir.

Stanford-Binet Testi
Bireylerin zekâ düzeylerini belirlemek amacıyla uygulanan bireysel zekâ testidir. Uygulama sonucunda bireye ait zekâ yaşı ve zekâ bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

Denver II Gelişim Testi
Denver II, 0-6 yaş çocuklarının gelişimsel değerlendirilmesinde kullanılan bir tarama testidir. Denver Gelişimsel Tarama Testi adı ile ilk kez 1967 yılında Frankenburg ve Dodds tarafından yayınlanmış, dünyada 50’den fazla ülkede standardize edilerek uygulamaya konmuştur.

Bir Kişi Çiz Testi
Kişilik analizi için kullanılan bir testtir. 3 yaş ve üzeri kişilere uygulanır.

Çocuğunuz Okula Hazır Mı?
4 – 7 yaş arası çocukların, okula ve okul hayatının gerektirdiği sorumluluklara hazır olup olmadığını saptamak amacı ile uygulanır.

Cinsel Terapi

By |3 Nisan 2021|

Cinsel Terapi Nedir? Cinsel terapi,  cinsel açıdan sorun yaşayan çiftlerin veya bireylerin problemlerini tespit ederek deneyimli psikolog ve psikiyatrist

EMDR Terapisi

By |3 Nisan 2021|

EMDR Terapisi Nedir? EMDR, Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme olarak da bilinen güçlü bir psikopterapi yaklaşımıdır. İlaç ve

MUTLU DANIŞANLARIMIZ

Sinerji ile Hayatına Değer Katanlar…

Halil M.

“Sinerji ofisinde kızıma zeka testi uygulaması yapıldı. Sinerji uzmanlarına değerli yönlendirmeleri için çok teşekkür ederim.”

Sema T.

“Eşimle birlikte Aile Danışmanlığı hizmeti almak için Sinerji'deydik. Yuvamıza ve ilişkilerimize kazandırdıkları pozitif ivme için kendilerine çok çok teşekkür ederiz.”

Emine D.

“Geçen gün oğlumun yalnızlık ve gürültülü ses korkusu nedeniyle oğlumla birlikte Sinerji PDR merkezine gittik.  Bir kaç seans sonra oğlumun korkularında ciddi azalma oldu. Yapılan "korkunu çiz" çalışmasıyla şu an oğlum çok daha iyi durumda. Çok teşekkürler.”

Daha Fazla Sinerji Danışanı Deneyimi Okuyun...
TELEFON NUMARANIZI BIRAKIN, BİZ SİZİ ARARIZ…

Telefon Çağrısı Talep Edin

Hızlı bir şekilde aşağıdaki kutucuğa telefon numaranızı yazarak bize iletebilir ve uzmanlarımızın size ulaşmasını sağlayabilirsiniz…

    Go to Top