ÇALIŞANLARLA DOĞRU İLETİŞİM KURMAK İÇİN 5 KRİTİK SORU

Doğru iletişim, hayatımızın hemen her alanında bir sorun ve ulaşılması gereken önemli bir hedef olarak ortaya çıkıyor. Özel ilişkilerimizde ya da iş ilişkilerimizde her zaman gördüğümüz şudur ki doğru iletişimle birlikte sorunlara doğru çözümler de bulmak kolaylaşıyor. Yetişme tarzımız mı yoksa kişisel egolardan mı kaynaklanıyor bilinmez, pek çoğumuz iletişimdeki diyalog kısmını kaçırıp, tüm süreci monolog olarak geçiştirme eğilimine giriyoruz. Karşımızdakinin konuşmasını dinlerken onun anlattıklarına değil kendi vereceğimiz cevaplara odaklanıyoruz. Bu da doğru iletişim kurmamızı ve dolayısıyla sorunların çözümünü engelliyor. Kurumsal firma bünyesinde yaşanan sorunların da temelinde genel olarak iletişim problemleri yatıyor. İşte bu nedenlerle de kurumsal firma danışmanlığı yapan firmaların odaklandıkları sorunların başında iletişimsizlik geliyor.

Konuşmak mı Dinlemek mi?

İletişimsizliğin en önemli nedenlerinin başında dur durak bilmeden, nefes almadan konuşmak geliyor. Özellikle kurumsal firma yöneticilerinden bazıları, o mevkiye geldiyse, söz hakkının kendisine geçtiği yanılgısına kapılır. Bu durumlarda diğer çalışanların fikirlerini sormaz ve onların görüşlerine değer vermezler. İşte bunlar, kurumsal firma felsefesine erişmenin önündeki önemli engeller arasındadır. Bu konulara ilişkin detaylı bilgilere Kurumsal Firma Olabilmek İçin Cevaplamanız Gereken 5 Soru başlıklı yazımıza tıklayarak erişebilirsiniz. Oysa artık performans değerlendirmede baz alınan önemli bir husus var.

Doğru Soruları Sormak, Zeki İnsanların İşidir

“Akıllı insanlar doğru cevapları verir, zeki insanlar doğru soruları sorar” olarak tanımlayabileceğimiz bu yeni olguda karşı tarafı konuşturmak daha önemli bir konuma geçmiş durumda. Bir toplantıda, bir görüşmede ya da karar alınması esnasında yöneticilerin fikirleri tabi ki çok önemlidir. Ancak özgür bir düşünsel ortam içerisinde diğer çalışanların da fikirlerine danışmak için sorular sormak, sizleri hedefe ulaştıracaktır. Bu yazımızda çalışanlarla doğru iletişimi kurmak için toplantı ve karar almalar esnasında sorabileceğiniz 5 kritik soruyu değerlendireceğiz. Umulur ki faydalı olsun…

  1. Sizce artık önemi kalmayan, gelişmede etkili olmadığı halde yapmaya devam ettiğimiz; ancak vazgeçmemiz gereken faaliyetlerimiz nelerdir?

Kurumsal firma organizasyonu içerisinde, çalışanlara sık sık sormanız gereken bir sorudur. Bazen yönetici pozisyonunda bulunan kişilerin işleyişteki hataları görmeleri mümkün olmayabilir. Yöneticilerin uğraştığı onca problem arasında geçerliliği kalmadığı halde yapılmaya devam eden işlemleri fark etmemeleri normaldir. İşte bu gibi durumlarda, çalışanların görüşlerine başvurmak, işletmenizi çok iyi noktalara götürebilecektir. Pek tabi ki gelen önerileri, kimden gelirse gelmiş olsun büyük bir saygıyla dinlemek ve önyargısız değerlendirmek şartıyla.

  1. Organizasyonumuzu daha iyiye götürebilmek için atmamız gereken en önemli adım sizce ne olmalıdır?

Bir organizasyon içerisinde, oranın gelişimiyle ilgili tüm kararları almak yöneticinin görevi gibi görülebilir. Ancak bu kararların oluşmasındaki süreçlerde, tüm çalışanların katkı sunmasıyla en verimli sonuçlara erişilebilecektir. Öyle anlar olur ki yöneticinin aklına hiç gelmeyecek bir husus, çok alt seviyelerdeki bir çalışanın sıradan gördüğü için söylemediği bir konudur. Bu bağlamda gizli cevherleri ortaya çıkarmak için bu etkili soru, belli aralıklarla sorulmalı ve cevapları değerlendirilmelidir.

  1. Bunu, neden bu şekilde yaptığımızı düşünüyorsunuz? Size göre daha etkili bir şekilde yapabilir miyiz?

İletişimsizliğin en önemli sonuçlarından biri de yönetimsel olarak ortaya konulmuş bir kural ya da stratejinin, çalışanlar tarafından algılanamadığı için başarılı olunamamasıdır. Kurumsal danışmanlık verilirken bu hususa mutlaka odaklanmak gerekmektedir. Çünkü her işte elde edilmek istenen başarı, yapılan işe inanmakla başlar. Başarılı olunacağı hususunda tam bir inanç olmazsa başarının gelmesi de pek mümkün olmayacaktır. Bir işin neden yapıldığını tam olarak aktarmak ve herkesi bu konuda inandırmak yöneticilerin temel görevlerindendir. Tepeden inme emir ve talimatlarla bir şeyleri dikte etmek, çalışanlardan gelen dirençlere neden olabilir. Bunu engellemek için de yapılan işin mantığı en baştan anlatılmalıdır. İşleyiş esnasında ortaya çıkması muhtemel problemlere karşı da daha etkili nasıl yapılacağı sorusu sorularak daha düzgün bir gelişim ve ilerleme sağlanabilecektir.

  1. Son zamanlarda müşterilerimizden / çözüm ortaklarımızdan iyi ya da kötü neler duyuyoruz?

Müşteri odaklı firmalar, günümüz dünyasında her alanda rekabet üstünlüğüne sahip oluyorlar. Firmalara verdiğimiz kurumsal danışmanlık ve eğitimler esnasında bu konunun üzerinde çokça durduğumuz görülecektir. Bu hususta gerçek verilere göre hareket etmek ve geri beslemeleri doğrulukla değerlendirmek, firmalar için önemli katma değerler sağlayacaktır. Çalışanlarınıza ve sahada çalışan elemanlara bu konularla ilgili sorular sıklıkla sorulmalıdır. Bu sayede müşterilerin nabzı daha sağlıklı tutulabilecek, sahaya çıkmadan pazar analizi yapılmış olunacaktır.

  1. Sizce, benim en etkili olduğum ve en ayırt edici özelliğim nelerdir?

Bu soruyla amaçlanan husus yöneticinin övülmesi ya da megolamanca tavırlarının cilalanması değildir. Geri besleme süreci olarak nitelendirilebilecek bu soru ile toplantının sonlandırılması sayesinde daha hoş ve sağlıklı bir iş ortamı sağlanacaktır. Bu soruyla, çalışanların olumlu duygularına hitap edilecek ve iş ortamı ve sistemin işleyişi hakkında pozitif görüşler içerisine girmeleri sağlanacaktır. Her şeyi eleştirmek, sürekli olumsuzlukları vurgulamak, kitleleri karamsar yapacağından bu sorunun kullanılma yeri ve zamanı çok önemli olacaktır. Kurumsal danışmanlık süreçlerinde bu soruların ne zaman ve nasıl kullanılacağına yönelik örnek uygulamalar sunulmaktadır. Bu noktada önemli bir hatırlatmamız olması gerekir. Yöneticiler, kendilerini sürekli övenlerden dolayı mutlu olur, enerji alırlar. Bununla birlikte hem övgülerden hem de eleştirilerden yeterli dersleri çıkarabilmek ve bunu gelişimin bir parçası olarak değerlendirmek en güzelidir.

Bu yazımızla birlikte, kurumlarda etkili ve doğru iletişim kurmanın temellerini atacak beş önemli soruyu incelemiş olduk. Bu soruların doğru ve güvenilir cevaplarını almak, o kurumda oluşturulacak atmosferin konforu ve huzuru ile doğru orantılı olacaktır. Her kim fikirlerinin dinlendiğini ve kendisine değer verildiğini görürse, işe ve kuruma olan bağlılığı daha da artacaktır. Bu nedenle, bir yöneticinin görevi doğru soruları sorup tüm çalışanları dinlemek olmalıdır. Gerçekten dinlemek ve onları anlamaya çalışmak bir kurumsal firma yöneticisinin temel yetkinlikleri arasında en başlarda olmalıdır. Gerçek başarı ve kurum kültürü bu şekilde gerçekleşecektir.

NOT: Bu yazı, Sinerji Danışmanlık İzmir şubesi kıymetli eğitmenlerinden Sayın Ender Akgün tarafından 25 Mart 2020 tarihinde kaleme alınmıştır.