Evlilik Okulu
Evlilik okulu süreci aile olmanın ilk adımını oluşturur ve bu adımı sağlamlaştırmak için yapılan her türlü ön tanıma davranışlarına verilen isimdir.
Bu süreç eşlerin evlilik öncesi birbirlerini tanımak için birbirlerine yönelttikleri uzun cevap isteyen sorularla desteklenir.
Eş adaylarının birbirini ilk andan itibaren oldukları gibi kabul etmeleri de bu okulun en önemli oğretilerinden bir tanesidir.
Amaç kutsal bir erk etrafında toplanan bireylerin, yolculuğa çıkarken tam ve eksiksiz olarak hazırlanması ve ileriye dönük oluşabilecek problemlere karşı verilecek refleksleri ön görmesi olarak özetlenebilir.
Eş adaylarının birbirinin sevgi dillerini bilerek hareket etmeleri ve aralarında duygusal bir bağ oluşturmaları çok önemlidir.
Yine eş adaylarının birbirlerine karşı pozitif bir bakış oluşturmaları da oluşabilecek ön yargı ve çatışma ve iletişim problemlerinin önünü almaktadır. Ortaya çıkacak çatışma bu sayede kolay bir şekilde atlatılabilmektedir.
Eş adaylarının birlikte hayal kurmaları ve aynı hedefe odaklanmaları da artı bir değer olarak görülebilir…
Sonuç olarak; Evlilik Okulu eş adaylarının mutlaka okuması gereken bir okul ve bireyden aileye, aileden topluma, toplumdan insanlığa uzanan bir kazan kazan sürecinin başlangıcı olma özelliğiyle oldukça önemli bir süreçtir.

Evlilik Öncesi Danışmanlık hizmetlerinin önemli özellikleri bulunmaktadır. Bunlar kısaca 3 maddede özetlenecek olursa; Eğitsel, Geliştirici ve Önleyici olması olarak özetlenebilir. Bu kapsamda, evlilik öncesi danışmanlık hizmetlerinin amaçladığı hususlar aşağıdaki şekilde ortaya konabilir:

  1. Evlilik yaşantısına uyumu kolaylaştırmak,
  2. Kısa orta ve uzun vadede çiftlerin ilişkideki tatminini üst düzeyde ve sürekli kılabilmek,
  3. Çiftlerin iletişim becerilerini arttırmak,
  4. İlişkide yakınlığı ve bağlılığı arttırmak,
  5. İlişkide güven ortamını güçlendirmek,
  6. Problem çözme ve karar verme yetilerini güçlendirmektir.

Sinerji Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden ‘Evlilik Öncesi Danışmanlık, Aile Danışmanlığı’ alanlarında veya hizmet sunduğumuz diğer herhangi bir alanda danışmanlık hizmeti almak üzere randevu talep etmek için hemen aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

HEMEN RANDEVU ALIN