Kurumsal Danışmanlık Neden Gereklidir?

Ülkelerin ekonomileri, iş ve hizmet üreten başarılı kurum ve kuruluşlar sayesinde ayakta kalmaktadır. Çok büyük heyecanla kurulan bazı kurumlar, zamanla sorunlar yumağı içinde boğulmakta, hantallık ve atalet yanında doğru kararı alma noktasında yaşadığı problemler nedeniyle yıkılıp gitmektedir. Son yıllarda yönetim ve organizasyon alanındaki akademik eğitimler açısından oldukça gelişen ülkemiz, kurumlarının da buna ayak uydurmasıyla çok daha müreffeh bir hale gelecektir. Kurumsal danışmanların gerekli noktalarda verecekleri tüyolar, mesleki eğitimler ya da karar alınmasındaki yardımları ile çok daha başarılı bir işleyiş sağlanması mümkün olacaktır.

Global bir Markamız Neden Yok?

Ülkemizden dünya çapında nam salmış bir marka çıkmaması aslında hepimizin önemli bir sorunudur. Firmaların kuruluşundan itibaren çağdaş yönetim sistemlerine, etkileyici bir vizyona ve sinerjik bir işleyişe sahip olması şart kriter olmalıdır. Bunun yapılabilmesi ancak ve ancak akademisyenler ve sermaye sahiplerinin birlikte çalışması, yönetim ve organizasyon şemasını bilimsel temellerle oluşturmasından geçmektedir. Dededen kalma usullerin günümüzün vahşi rekabetçi ekonomik düzeni içerisinde başarılı olması pek mümkün görülmemektedir. İşte bu nedenlerle kurumsal danışmanlık mesleği ortaya çıkmış ve kurumların yaşadıkları problemlerde önemli katkılar sunulmaya başlanmıştır.

Yabancı Bir Gözün Kurumlara Faydaları

Hepimizin aklına gelse de özellikle alaylılar olarak adlandırılan, işin zahmetini çekerek üst noktalara gelmiş yöneticilerin ilk sorusu “Benim göremediğim problemi, bir yabancı nasıl görecek” olmaktadır. İşte bu sorunun asıl nedeni, “sürece değil sonuca odaklanma” hastalığımızdan kaynaklanmaktadır. Zira sorunların oluşmadan önlenebilmesi ile yaşanan büyük problemlerin önüne geçilebilecek ve daha sağlıklı bir işleyiş sağlanabilecektir. Bu nedenle de önleyici tedbirler başta olmak üzere tüm sorunların yabancı bir gözle incelenmesi kurumlara ciddi katkılar sunacaktır.

Yabancı bir gözün diğer bir faydası ise, organizasyon içerisinde yaşanan ve zamanla kanıksanan “durumsal körlüklerin” bir başkası tarafından daha kolay fark edilebilmesi gerçeğidir.  Personelin, işverenden çekinerek söyleyemediği dertleri, firma dışından bir uzmana daha kolay aktarabildiği de düşünüldüğünde kurumsal danışmanlık mesleğinin faydası ortaya çıkacaktır.

Teknoloji ve bilim hızla gelişmekte ve kurumlar bu gelişmelere ayak uydurdukları takdirde ayakta kalabilmektedirler. Kurumsal danışmanlık hizmeti ile yönetimsel konularda uzmanlaşmış kişi ve kurumlarla dirsek teması kurulmalı ve çağın gerisinde kalınmamalıdır.

Sinerji Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nden ‘Kurumsal Danışmanlık’ hizmeti almak üzere randevu talep etmek için hemen aşağıdaki butona tıklayabilirsiniz.

HEMEN RANDEVU ALIN