Berard AİT İşitsel Algı Gelişimi Metodu

Sinerji Psikolojik Danışmanlık Merkezi, insanlar üzerindeki olumlu etkilerini klinik araştırmalarla ispatlamış bir işitsel algıyı geliştirme metodu olan Berard AİT Metodunu Kayseri’de bünyesinde uygulamakta ve bu alanda hizmet vermektedir.

BERARD AİT METODU NEDİR?

Berard AİT İşitsel Algıyı Geliştirme Metodu öğrenilen bilgilerin beynimizde etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olan, akademik başarıdan sorumlu sol zihnimizin öğrenme bölümlerini ve etkinliğini harekete geçiren, bireyin saklı kalmış yeteneklerini en etkili şekilde kullanmasını sağlayan bir metottur. Berard AİT bir terapi ya da tedavi değildir, bireylerin performansını yükselten bilimsel olarak da kanıtlanmış bir metottur.

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sinerji Danışmanlık Merkezimizde Kayseri’de Berard AİT Metodu alan İlköğretim ya da üniversite sınavlarına hazırlanan çocuklardan, mesleki sınavlara hazırlanan yetişkinlere, dikkat eksikliği olan bir öğrenciden algısı yavaş otizmli bireye, konsantrasyonu zayıf çalışanlardan iş hayatında sorun yaşamaya başlayan yöneticilere kadar herkes faydalanabilmektedir.

İŞİTSEL ALGI NEDEN ÖNEMLİ?

Berard Metodunun kurucusu Dr. Guy Berard, işitsel algımızın performansı ölçüsünde davranışlarımızı kontrol ettiğimizi savunuyor. Çevremizi nasıl işitiyorsak davranışımızda o şekilde yönleniyor. Sesleri işitmemiz ile dünyayı algılamamız birbiriyle bağlantılı. İşittiklerimiz algıya, algıda davranışa yansıyor.

Zihnimizdeki algılama merkezinin kalitesinin düşüklüğü, öğrenmede, iletişimde ve davranışa yansıyan bozuklar gibi pek çok soruna neden olmaktadır. Bireyin kendi yeteneklerini kullanamamasına neden olmaktadır.

AMACIMIZ NEDİR?

Kayseri Sinerji Danışmanlık olarak amacımız; Berard AİT metodu ile bireyin öğrenmede ve okulda atılım yapmasında çok etkili olan işitsel algıyı güçlendirmek, işitsel dengesizliği gidermektir.

Berard AİT metodu sayesinde zihindeki pasif haldeki hücreleri harekete geçirerek, yani zihnimizdeki algılama merkezimize bir nevi zihin jimnastiği yaptırarak danışanımızın en üst performansına ulaşmasını sağlamaktır.

UYGULAMA NASIL YAPILIR?

Berard AİT Metodu, müziğin her iki kulağa ve özel bir cihazla işlenerek 30 dk dinletilmesi yoluyla, toplam 20 seans olmak üzere 10 gün (3 saat aralıklar ile günde 2 seans) veya 20 günde (günde 1 seans) tamamlanmaktadır.

ZARARI VAR MIDIR?

Metodun uygulandığı kişi en fazla 6 aylık bir süreç sonunda mutlaka mevcut konumundan daha iyi bir konuma gelmektedir. Berard AİT metodunun hiçbir yan etkisi yoktur.

Berard Metodunun Etkileri

Berard AİT metodunda sağ kulağın baskın algıya sahip olması önemlidir. Sağ kulağın üstün olması bilgilerin zihnimizin sol tarafına giderek, sol zihnimizin işlevi olan algı, odaklanma, yorumlama ve yaratıcı düşünme gibi işlevleri daha aktif çözümlemesi sağlanmaktadır. Bu nedenle Berard AİT uygulanan bireyde olumlu yönde ilerleme, gelişme görülmektedir. Berard AIT Metodu, işitsel algılama yeteneğimizi en üstün seviyede getiren bir tekniktir. Berard AİT metodunun amacı; kulağın daha iyi işitmesi değil, işittiklerimizi analiz eden zihnimizin dinlemeyi öğrenmesi, işitsel algının gelişmesidir. İşitme fonksiyonu ne kadar düşük olursa olsun kişinin işitme potansiyeli (zihnin sesleri anlaması, algılaması), işitsel  algısının  yüksek olmasına bağlıdır. Berard AİT metodu bir taşın suda oluşturduğu dalgalar gibi zihnimizde bir çok merkezi uyararak olumlu etkileri olmaktadır.

Çocuklarda Berard AİT Metodu                                                        

 • Dikkati ve odaklanma artar,
 • Algı yükselir,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Okuma ve konuşma becerisi güçlenir,
 • Dil öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Sözel ifade artar,
 • Aile ile işbirliği artar,
 • Söz dinleme eğilimi yükselir,
 • Direnç gösteren çocuklarda uysallık ve öğrenmeye istek görülür,
 • Arkadaşlarıyla iletişim ve geçimi daha iyi duruma gelir,
 • Özgüven artar,
 • Motor hareketler gelişir,

Öğrencilerde Berard AİT Metodu

 • Dikkati ve Derse odaklanması artar,
 • Zihin dikkati dağıtan sesleri kontrol altına almayı öğrenir,
 • Öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • Derse çalışma isteğini artırır,
 • Hafızayı kuvvetlendirir,
 • Özgüveni artırır,
 • Sözel ve yazılı ifadeyi geliştirir,
 • Sınav stresini ortadan kaldırır,
 • Zamanı iyi kullandırır,
 • Dikkat ve işlem hatalarını azaltır.

 Yetişkinlerde Berard Metodu

 • Dikkati yoğunlaştırır,
 • Özgüveni ve yaşam zevkini arttırır,
 • İş verimliliğini ve performansını arttırır,
 • Hafıza (isim-yüz) güçlenir,
 • Dikkati aynı anda birkaç konu üzerinde odaklayabilmeyi ve bunlar arasında gidip gelmeyi kolaylaştırır,
 • Kişisel gelişime yardım eder,
 • Stresi yönetmek kolaylaşır,
 • Endişeleri yönetebilmeyi sağlar,
 • Strese dayanıklık yükseldiğinden uyku düzeni sağlar.

Özel eğitim alan çocuklarda etkileri;

Yöntemin etkililiği yurt dışında ve Türkiye’de araştırmalarla kanıtlanmıştır ve Berard yöntemini kullanan aileler, yöntemin olumlu etkisi konusunda hemfikirler…

“Otizm”de ne işe yarar;

 • Alıcı dili ve ifade edici dili geliştirir,
 • Dikkati artırarak göz kontağı kurmaya yardımcı olur,
 • Yönergelere uyma davranışında artma görülür,
 • Algıyı yükseltir,
 • Oyun oynamada ve oyuna katılmada artma görülür,
 • Daha sakin ve mutlu olurlar,
 • Kendilerini daha rahat ifade ederler.

Özgül öğrenme güçlüğünde ne işe yarar;

 • Dikkati arttırır,
 • Ders çalışma isteğini artırır,
 • Konsantrasyon ve odaklanmayı artırır,
 • Sınav kaygısını azaltır,
 • Okuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırır,
 • İletişimi sağlayarak sosyal alanlarda kendini ifade etmesini kolaylaştırır.

Özel Eğitim Alan Ve Otizmli Öğrencilerin Ana-Babalarının ve Öğretmenlerin Berard     Uygulaması  Sonrası İfadeleri:

 • İtaat etme yükseldi.
 • İşbirliği arttı.
 • Ödevlerini (eskiye oranla) yapma isteği daha iyi.
 • Yazma ve konuşmada ifade yükseldi.
 • Özgüveni arttı.
 • Hatırlaması daha iyi. (Hem yaptıkları hem çalıştıkları için)
 • Uykusu düzeldi.
 • Direnç azaldı.
 • Arkadaşlarıyla iletişim ve geçimi çok iyi oldu.
 • Konuşurken bizi daha iyi dinlediğini fark edebiliyoruz.
 • Çalışırken odaklanması çok iyi oldu.
 • Verilen komutlara uyması çok iyi oldu.
 • Dinlerken örneğin giyinme becerisi de yükseldi.
 • Dikkatini birkaç çalışma üzerinde odaklayabilmeyi ve değiştirebilmeyi öğrendi.
 • Eğitime koyduğu direnç kırıldı.
 • Çalışırken ortaya çıkan strese karşı dayanıklılık çok iyi oldu.
 • Okuma ve konuşma becerisi yükseldi.
 • Okulda ve evde yaşadığı endişe ve korkular azaldı.